Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne

Przedmiot zamówienia
Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.52.2019
Termin składania ofert
2020-01-21
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Wojciech Perkowski, tel. (85) 869 6519, Dariusz Sobociński, tel. (85) 879 7210, w sprawach proceduralnych: Urszula Szkiłądź, tel. (85) 869 6404, Sylwia Kozłowska, tel. (85) 869 6270

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.