Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię Zamówienia:

Usługi utrzymania sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przepompowniami wód opadowychCzęść I – Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przepompowniami wód opadowych, urządzeniami podczyszczającymi w ramach zadania „Budowa węzła Porosły” Część II – Utrzymanie przepompowni wód opadowych w rejonie ul. Klepackiej w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Usługi utrzymania sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przepompowniami wód opadowych Część I – Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przepompowniami wód opadowych, urządzeniami podczyszczającymi w ramach zadania „Budowa węzła Porosły” Część II – Utrzymanie przepompowni wód opadowych w rejonie ul. Klepackiej w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.50.2021
Termin składania ofert
2021-09-23
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Wojciech Łuksza, tel. 85 879 72 03 Justyna Bielecka , tel. 85 869 61 72 . w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska, tel. 85 869 64 75 Sylwia Kozłowska, tel. 85 869 6270

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: