Usługa dostępu do Internetu przez 2 łącza przewodowe w dwóch lokalizacjach Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Usługa dostępu do Internetu przez 2 łącza przewodowe w dwóch lokalizacjach Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia INF-V.271.23.2017
Termin składania ofert 2017-05-25
Kategoria Usługi
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Pawel Wigda tel. /85/ 869 69 59

Feedback

wynik operacji: 11*9