Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 80.000.000,- PLN na pokrycie planowanego deficytu 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji

Przedmiot zamówienia Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 80.000.000,- PLN na pokrycie planowanego deficytu 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DFN-I.271.8.2019
Termin składania ofert 2019-11-06
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Tomasz Marek Maciorowski tel. (85) 869 69 73, w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. (85) 869 69 32

Feedback