Termomodernizacja Bursy Szkolnej w Białymstoku, ul. Dobra 3 wraz z robotami towarzyszącymi

Przedmiot zamówienia
Termomodernizacja Bursy Szkolnej w Białymstoku, ul. Dobra 3 wraz z robotami towarzyszącymi
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DIN-II.271.1.2020
Termin składania ofert
2020-06-17
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Piotr Bujko, tel. (85) 869 68 51 2. w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. 85 869 69 32

Feedback