Tereny zieleni w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej

Przedmiot zamówienia Tereny zieleni w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGK-IV.271.24.2017
Termin składania ofert 2017-05-29
Kategoria Usługi
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu W zakresie merytorycznym: Pani Monika Kordiukiewicz tel. 85 869 65 23, Pan Krzysztof Druba tel. 85 869 65 25. W zakresie procedury: Pani Urszula Bogdańska tel 85 869 64 84.

Feedback

wynik operacji: 9*4