Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.79.2020
Termin składania ofert
2020-10-19
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Elżbieta Baziuta, tel. nr (85) 869 6521
Wykonawca
MAKARECZEK Marcin Makarczuk – Jackowski, Wólka Kijewska 1A, 19-400 Olecko
Cena brutto
30 000,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.