Składowanie materiałów rozbiórkowych oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek

Przedmiot zamówienia
Składowanie materiałów rozbiórkowych oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-IV.271.4.2021.PR
Termin składania ofert
2021-03-29
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Grzegorz Osipiuk., tel. (85) 869 6728; w sprawach proceduralnych: Patrycja Ruła tel. (85) 879 7269, Joanna Pieńkowska, tel.: (85) 869 6932

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.