Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca i bez walca na terenie miasta Białegostoku w rejonie Miasto

Przedmiot zamówienia
Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca i bez walca na terenie miasta Białegostoku w rejonie Miasto
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-IV.271.7.2021.PR
Termin składania ofert
2021-06-28
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Artur Perkowski tel. (85) 879 7212; w sprawach proceduralnych: Patrycja Ruła tel. (85) 879 7269, Marek Krawców tel. (85) 879 7237

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.