Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej w roku 2020.

Przedmiot zamówienia
Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej w roku 2020.
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
OBU-IV.271.35.2019
Termin składania ofert
2020-01-03
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Małgorzata Kot

Feedback