Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej we wskazanym obszarze o łącznej pow. ok. 117ha, obejmującym fragment miasta Białegostoku w rejonie Krywlan wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego podstawowego uwzględniającego rozpoznanie elementów przyrodniczych w obszarze opracowania.

Przedmiot zamówienia
Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej we wskazanym obszarze o łącznej pow. ok. 117ha, obejmującym fragment miasta Białegostoku w rejonie Krywlan wraz ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego podstawowego uwzględniającego rozpoznanie elementów przyrodniczych w obszarze opracowania.
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
URB-III.271.2.2021
Termin składania ofert
2021-10-18
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Agnieszka Lewczuk

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: