Przeprowadzenie i opracowanie monitoringu oraz ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” oraz wykonanie materiałów i przeprowadzenie badań na potrzeby nowej strategii rozwoju miasta od roku 2021

Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie i opracowanie monitoringu oraz ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” oraz wykonanie materiałów i przeprowadzenie badań na potrzeby nowej strategii rozwoju miasta od roku 2021
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DSR-II.271.6.2019
Termin składania ofert 2019-11-12
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Katarzyna Górska, tel. 85 879 73 04, Justyna Mielech, tel. 85 879 7311, w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. 85 869 62 70

Feedback