Przebudowa ul. Wołyńskiej w Białymstoku (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej)

Przedmiot zamówienia
Przebudowa ul. Wołyńskiej w Białymstoku (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej)
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-III.271.5.2021
Termin składania ofert
2021-05-13
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Monika Siemieniuk, tel. (85) 869 68 11, w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. (85) 869 69 32

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.