Przebudowa ul. Mohylowskiej w Białymstoku wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Przedmiot zamówienia
Przebudowa ul. Mohylowskiej w Białymstoku wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-III.271.2.2021
Termin składania ofert
2021-05-18
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Edyta Kulesza, tel. (85) 869 60 92; w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. (85) 869 69 32

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.