Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Wilczej w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Wilczej w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.48.2017.EK
Termin składania ofert 2017-07-21
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Edyta Kulesza tel. (85) 869-60-92
Wykonawca "TELAN" A. i J. Stankiewicz, T. i W. Waszkiewicz Spółka jawna, ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok
Cena brutto 62 853,00 zł

Feedback

wynik operacji: 4*4