Przebudowa łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 78, ul. Zagórna 2/3.

Przedmiot zamówienia
Przebudowa łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 78, ul. Zagórna 2/3 w Białymstoku.
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DIN-III.271.26.2020
Termin składania ofert
2020-10-20
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Marta Kurzyna. nr tel. (85) 879 74 04, w sprawach proceduralnych: Agnieszka Matulewicz, nr te. (85) 869 62 49

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.