Przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11 na potrzeby węzła cieplnego

Przedmiot zamówienia Przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11 na potrzeby węzła cieplnego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.24.2017
Termin składania ofert 2017-05-31
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Karolina Malinowska - w sprawach formalnych, Joanna Pieńkowska - w sprawach proceduralnych

Feedback

wynik operacji: 9+8