Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21

Przedmiot zamówienia
Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DIN-III.271.11.2020
Termin składania ofert
2020-08-21
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Sara Zadykowicz, tel. 85 879 73 02, w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. 85 869 62 70
Wykonawca
Kruder Budownictwo Sp. z o.o. ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok
Cena brutto
5 297 796,35 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.