Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku Część I - Przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego Część II – Przebudowa ulicy Akademickiej

Przedmiot zamówienia
Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku Część I - Przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego Część II – Przebudowa ulicy Akademickiej
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-XIV.271.16.2023
Termin składania ofert
2023-04-12
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1.w sprawach merytorycznych : ( cz. I ) Marta Kurzyna, tel. 85 879 7404, (cz. II ) Wioletta Konopko-Pęza, tel. 85 869 6037 ; 2. w sprawach proceduralnych :Justyna Popławska, tel. 85 869 6737, Joanna Pieńkowska, tel. 85 869 69 32

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: