Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj

Przedmiot zamówienia
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-III.271.7.2021
Termin składania ofert
2021-06-16
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Edyta Kulesza, tel. (85) 869 6092; w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk tel. (85) 869 62 04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.