Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Alei 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku (droga wojewódzka Nr 675) od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną.

Przedmiot zamówienia
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Alei 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku (droga wojewódzka Nr 675) od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną.
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-X.271.15.2020.JZ
Termin składania ofert
2020-11-17
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Joanna Zimnoch, tel. (85)869 62 07, w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 76 17.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.