Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14.

Przedmiot zamówienia Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.26.2019
Termin składania ofert 2019-10-15
Kategoria Usługi
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych Monika Sakowska, tel. 85 879 73 97 w sprawach proceduralnych Ewa Tomaszczyk, tel. 85 869 62 04

Feedback