Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa przejścia podziemnego pieszo – rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową ulicy Kolejowej i Zwycięstwa w rejonie dworca PKP”

Przedmiot zamówienia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa przejścia podziemnego pieszo – rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową ulicy Kolejowej i Zwycięstwa w rejonie dworca PKP”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-X.271.14.2020
Termin składania ofert
2020-11-18
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Anna Hodun, tel. (85) 869 60 29, w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 7617

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.