Opracowanie operatów wodnoprawnych na usługi wodne, tj. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód, opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku istniejącymi urządzeniami wodnymi wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych

Przedmiot zamówienia
Opracowanie operatów wodnoprawnych na usługi wodne, tj. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód, opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku istniejącymi urządzeniami wodnymi wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.17.2021
Termin składania ofert
2021-04-08
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Pani Justyna Bielecka – 15-021 Białystok, ul. Kamienna 17, pok. nr 110, tel. 85 869 6172, e- mail: jbielecka@um.bialystok.pl

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.