Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placów zabaw przy obiektach oświatowych w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placów zabaw przy obiektach oświatowych w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DIN-III.271.7.2020
Termin składania ofert
2020-06-16
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Izabela Konecka, tel. (85) 869 60 30, w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. 85 869 62 04
Wykonawca
W części I, II i III zamówienia: Active Line Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7 F, 20-704 Lublin
Cena brutto
Część I zamówienia: 246 984,25 zł, Część II zamówienia: 236 561,60 zł, Część III zamówienia: 219 715,88 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.