Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placów zabaw przy obiektach oświatowych w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placów zabaw przy obiektach oświatowych w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DIN-III.271.7.2020
Termin składania ofert
2020-06-16
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Izabela Konecka, tel. (85) 869 60 30, w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. 85 869 62 04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.