Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy istniejących przepustów w rejonie bulwarów nad rzeką Białą pomiędzy ul. Miłosza i ul. Świętojańską

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy istniejących przepustów w rejonie bulwarów nad rzeką Białą pomiędzy ul. Miłosza i ul. Świętojańską
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DIN-III.271.36.2019
Termin składania ofert
2019-12-02
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Anna Horodeńska tel. 85 879 74 05; w sprawach proceduralnych: Agnieszka Matulewicz tel. 85 869 62 49

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.