Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stanisława Staszica w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stanisława Staszica w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-271.7.2020
Termin składania ofert
2020-07-06
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Magdalena Zalewska tel. (85) 869 67 65, w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 7617

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.