Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza c.o., węzła cieplnego, instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, modernizacji łazienek wraz z wykonaniem instalacji wodnych oraz robót modernizacyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku, al. J. Piłsudskiego 20/4

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza c.o., węzła cieplnego, instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, modernizacji łazienek wraz z wykonaniem instalacji wodnych oraz robót modernizacyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku, al. J. Piłsudskiego 20/4
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DIN-II.271.3.2023
Termin składania ofert
2023-04-12
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Monika Sakowska, tel. 85 879 73 97, w sprawach proceduralnych: Urszula Stanisławska, tel. 85 869 62 80
Wykonawca
HYDRATEC Sp. z o.o. ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok
Cena brutto
550 000,00
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: