Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Bohaterów Monte Cassino 25 i przy Publicznym Gimnazjum Nr 5 ul. Kazimierza Pułaskiego 25 w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Bohaterów Monte Cassino 25 i przy Publicznym Gimnazjum Nr 5 ul. Kazimierza Pułaskiego 25 w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.16.2017
Termin składania ofert 2017-05-04
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marcin Chamienia, tel. (85) 869 6228, w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. (85) 869 6270
Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS Sp. j. Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza, ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok
Cena brutto 1 100 850,00 zł

Feedback

wynik operacji: 8*8