Opracowanie dokumentacji projektowej na:Część I „Odprowadzenie wód opadowych w ulicach: Heweliusza, Kosmicznej, Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarskiej w Białymstoku”, Część II „Odłączenie rowu oraz budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87– wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Część I „Odprowadzenie wód opadowych w ulicach: Heweliusza, Kosmicznej, Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarskiej w Białymstoku”, Część II „Odłączenie rowu oraz budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87 – wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-XIV.271.27.2022
Termin składania ofert
2022-06-21
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Magdalena Zalewska, tel. 869 67 65, Joanna Bielawiec, tel. 879 72 13, w sprawach proceduralnych: Justyna Trochimowicz, tel. 85 869 68 12, Joanna Pieńkowska, tel. 85 869 69 32
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: