Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DIN-III.271.21.2022
Termin składania ofert
2022-08-17
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Anna Horodeńska, tel. (85) 879 74 05, w sprawach proceduralnych: Urszula Stanisławska, tel. (85) 869 62 80
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: