Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D35 do istniejącego rowu w rejonie ul. Stołecznej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D35 do istniejącego rowu w rejonie ul. Stołecznej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-XIV.271.68.2022
Termin składania ofert
2022-09-30
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1) w sprawach merytorycznych: Anna Hodun , tel. (85) 85 869 60 29, 2)w sprawach proceduralnych: Justyna Popławska , tel. (85) 869 67 37 Urszula Stanisławska , tel. (85) 869 62 80
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: