Opracowanie dokumentacji projektowej i wymiana nawierzchni placu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Sokólska 1 w formule projektuj i buduj

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej i wymiana nawierzchni placu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Sokólska 1 w formule projektuj i buduj
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DIN-III.271.3.2023
Termin składania ofert
2023-04-03
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Anna Horodeńska, tel. (85) 879-74-05, w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. (85) 869-62-04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: