Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni street workout wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Al. Jana Pawła II w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni street workout wraz z utwardzeniem terenu oraz przebudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Al. Jana Pawła II w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.33.2017
Termin składania ofert 2017-08-25
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marcin Chamienia, tel. (85) 869 62 28, w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. (85) 869 62 32

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10+5