Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: modernizacja Skweru im. Pawła Bogdana Adamowicza w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: modernizacja Skweru im. Pawła Bogdana Adamowicza w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.45.2021
Termin składania ofert
2021-07-21
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Monika Kordiukiewicz, tel. (85) 879 74 44 , Nina Karczewska, tel. (85) 869 65 23, 2. w sprawach proceduralnych: Marek Krawców, tel. (85) 879 72 37, Urszula Szkiłądź, tel. (85) 869 64 04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.