Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Białej'' wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa i odbudowa rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Białej'' wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.19.2023
Termin składania ofert
2023-04-24
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Łukasz Pawełko, 15-021 Białystok, ul. Kamienna 17, pok. nr 213, tel. 85 869 6525, e- mail: dgk@um.bialystok.pl.
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony