Naprawy oraz bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Naprawy oraz bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.14.2021
Termin składania ofert
2021-04-30
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Monika Kordiukiewicz, Nina Karczewska, tel. (85) 879 7444, (85) 869 6523, 2. w sprawach proceduralnych: Marek Krawców, tel. (85) 879 72 37

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.