Konserwacja i utrzymanie placów zabaw, skateparku, boisk sportowych, siłowni plenerowych, street workout, huśtawki dla dzieci na wózkach inwalidzkich, hamaków oraz naprawy małej architektury na terenie parków i skwerów miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Konserwacja i utrzymanie placów zabaw, skateparku, boisk sportowych, siłowni plenerowych, street workout, huśtawki dla dzieci na wózkach inwalidzkich, hamaków oraz naprawy małej architektury na terenie parków i skwerów miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.88.2020
Termin składania ofert
2021-02-02
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Ewa Kotlarska-Łucka, tel. (85) 879 7443, Monika Kordiukiewicz, te. (85) 879 7444; w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska, tel. (85) 869 64 75, Ewa Tomaszczyk, tel. 85 869 62 04.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.