Kompleksowa pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku wraz z nasadzeniami

Przedmiot zamówienia
Kompleksowa pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku wraz z nasadzeniami
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.43.2020
Termin składania ofert
2020-08-25
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Pan Andrzej Chomaniuk tel. 85 869 65 08, Pan Dariusz Sobociński tel. 85 879 72 10. W sprawach proceduralnych: Pani Urszula Bogdańska tel. 85 869 64 84, Pan Marek Krawców tel. 85 879 72 37

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.