Druk oraz dostawa publikacji pn. „Kalendarz kulturalny 2020”

Przedmiot zamówienia Druk oraz dostawa publikacji pn. „Kalendarz kulturalny 2020”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia KPS-I.271.11.2019
Termin składania ofert 2019-11-08
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Beata Lewkowicz, tel. 85 869 63 68, w sprawach proceduralnych: Paulina Bajko, tel. 85 879 72 37

Feedback