Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”

Przedmiot zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
BSC.271.1.2021
Termin składania ofert
2021-07-09
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Monika Kamińska, tel. (85) 869 6859; w sprawach proceduralnych: Jolanta Aleksandrowicz tel. (85) 869 7309 , Sylwia Kozłowska (85) 869 6270

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.