Dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach o poj. 18,9 L oraz dzierżawa dystrybutorów

Przedmiot zamówienia Dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach o poj. 18,9 L oraz dzierżawa dystrybutorów
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.50.2019
Termin składania ofert 2019-12-04
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Ewa Pieciukiewicz, Elwira Puławska
Wykonawca GetFresh Sp. zo.o. ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa
Cena brutto 44 974,80 zł

Feedback