Dostawa, montaż i uruchomienie trzech stacji pomiarowych do mierzenia opadów atmosferycznych wraz z przeprowadzeniem szkolenia, zapewnieniem dostępu online do danych pomiarowych oraz weryfikacją poprawności prowadzonych pomiarów i transmisji danych

Przedmiot zamówienia
Dostawa, montaż i uruchomienie trzech stacji pomiarowych do mierzenia opadów atmosferycznych wraz z przeprowadzeniem szkolenia, zapewnieniem dostępu online do danych pomiarowych oraz weryfikacją poprawności prowadzonych pomiarów i transmisji danych
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.50.2022
Termin składania ofert
2022-09-30
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Justyna Bielecka, tel. 85 869 6172, 2. w sprawach proceduralnych: Urszula Szkiłądź, tel. 85 869 6404, Urszula Stanisławska, tel. 85 869 6280
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: