Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku III

Przedmiot zamówienia
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku III
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
KPS-II.271.49.2020
Termin składania ofert
2020-11-25
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Marlena Suchcicka-Chmielewska, tel. 85 869 6643

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.