Dostawa materiałów budowlanych w ramach projektu grantowego nr powr.04.01.00-00-ds10/19 pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania...”

Przedmiot zamówienia
Dostawa materiałów budowlanych w ramach projektu grantowego nr powr.04.01.00-00-ds10/19 pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania...”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
EDU-V.271.3.2023
Termin składania ofert
2023-06-02
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Dorota Toporkiewicz, tel. (85) 869 6343, w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. 85 869 62 04
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: