Dostawa kserokopiarek oraz niszczarek do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa kserokopiarek oraz niszczarek do Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.6.2017
Termin składania ofert 2017-04-28
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Małgorzata Racewicz
Wykonawca Cz. I zamówienia - PRINTMARK Marek Słowikowski, ul. Adama Asnyka 8A, 16-001 Kleosin - Cz. II zamówienia - NEW-TECHNOLOGY POLAND BIAŁYSTOK Sp. z o.o., ul. Krakowska 17, 15-875 Białystok
Cena brutto Cz. I zamówienia - 58 525,86 zł; Cz. II zamówienia - 13 300,00 zł.

Feedback

wynik operacji: 7*3