Dostawa kserokopiarek oraz niszczarek do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Dostawa kserokopiarek oraz niszczarek do Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
OBU-IV.271.31.2020
Termin składania ofert
2020-11-16
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Elwira Puławska, Małgorzata Racewicz
Wykonawca
cz. I zamówienia: "PRINTMARK” Marek Słowikowski, 16-001 Kleosin, ul. Adama Asnyka 8A; cz. II Grafix” K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Sp.j. 15-103 Białystok ul. Bitwy Białostockiej 2A
Cena brutto
cz. I - 64 803,78 zł; cz. II - 16 275,00 zł.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.