Dostawa i montaż elementów Systemu Informacji Miasta Białegostoku (SIMB) oraz konserwacja istniejących elementów SIMB

Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż elementów Systemu Informacji Miasta Białegostoku (SIMB) oraz konserwacja istniejących elementów SIMB
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM- XIV.271.71.2023
Termin składania ofert
2023-09-14
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Łukasz Skarżyński, tel. 85 879 72 18; 2. w sprawach proceduralnych: Paulina Edyta Karaszewska, tel. 85 879 72 17; Joanna Pieńkowska, tel. 85 869 69 32
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: