Dostawa i montaż 6 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż 6 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
BKM-I.271.2.2021
Termin składania ofert
2021-04-07
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Kamil Borowski tel. 85 869 69 83, w sprawach proceduralnych: Iwona Murawska tel. 85 869 69 86, Ewa Tomaszczyk tel. 85 869 62 04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.