Dostawa 60 000 szt. kart zbliżeniowych Mifare

Przedmiot zamówienia Dostawa 60 000 szt. kart zbliżeniowych Mifare
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia BKM-I.271.16.2019
Termin składania ofert 2019-11-20
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Przemysław Kowalewski tel. 85 879 69 88 (BKM), Beata Rapczewska tel. 85 879 72 56 (BKM0, Edyta Kotyńska - Słyż tel. 85 879 76 17 (BZP)

Feedback